Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 16


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Deklaracja dostępności KRZYSZTOF KOPKA 2021-03-29 zobacz
2 Sprawozdania z wykonania planów działalności KRZYSZTOF KOPKA 2021-02-03 zobacz
3 Plany działalności KRZYSZTOF KOPKA 2021-02-03 zobacz
4 Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Michał Bigda 2021-02-02 zobacz
5 Klauzule informacyjne w związku z realizacją kursów i szkoleń Michał Bigda 2020-09-25 zobacz
6 RODO CS PSP informacje Michał Bigda 2020-05-31 zobacz
7 Przetwarzanie danych osobowych w ramach Systemu Wspomagania Decyzji Michał Bigda 2020-01-23 zobacz
8 Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Michał Bigda 2020-01-23 zobacz
9 Ochrona Danych Osobowych Michał Bigda 2018-05-25 zobacz
10 Kontakt Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
11 Załatwianie spraw Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
12 Informacje nieudostępnione Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
13 Finanse i majątek Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
14 Rejestry i ewidencje Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
15 Struktura organizacyjna Michał Bigda 2017-03-20 zobacz
16 Status prawny Michał Bigda 2017-03-20 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się